Työmarkkinat vahvassa muutoksessa

Viime vuosien aikana työn tekeminen ja koko työmarkkinat ovat olleet vahvassa murroksessa. Globalisaatio ja teknologian jatkuva kehittyminen muuttavat itse työtä ja sen tekemistä, mutta myös työntekijät ja työpaikkakulttuurit ovat muuttuneet vuosien saatossa. Tärkeäksi teemaksi työpaikoilla on noussut työnantajamielikuva, jolla tarkoitetaan mielikuvaa, jonka työnantaja ja työpaikkakulttuuri välittävät niin työntekijöilleen kuin työpaikan ulkopuolisille toimijoille ja työnhakijoille. Panosta työnantajamielikuvaan Työmarkkinoiden muutoksen keskiössä ovat henkilöstön uudenlainen arvomaailma, joka juontaa uuden sukupolven erilaisesta toimintatavasta ja erilaisista vaatimuksista. Yrityksen kannattaa pohtia uudenlaisia toimintatapoja positiivisen työnantajamielikuvan vahvistamiseksi. Työyhteisössä yhä tärkeämmiksi asioiksi luetaan työntekijöiden arvostus ja ammattitaidon jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen. Samalla yrityksen toiminnan on oltava läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.

Lue lisää